Voditeljica: Silvija Vrdoljak, prof.

Program rada i sekcije učeničke zadruge „Tehnikum“

1. Sekcija: „Etno kuhinja“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI – Uvježbati učenika za proizvodnju prerađevina povrća, voća, ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja kao i proizvodnju raznih suvenira

2. NAMJENA AKTIVNOSTI – Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada te bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI – Snježana Koturić (voditelj sekcije)

4. VREMENIK:

Rujan 2016.g.-prerada rajčice sa školske ekonomije

Listopad- studeni 2016.g. – prerada jabuka i dunja, sakupljanje šipka

Prosinac 2016.g. – izrada božićnih suvenira

Veljača 2017.g. – izrada prigodnih suvenira od slanog tijesta povodom Valentinova

Ožujak – travanj 2017.g. – izrada uskrsnih suvenira, šaranje jaja tehnikom tintoblaja

Svibanj 2017.g. – proizvodnja prerađevina od jagoda

Lipanj 2017.g. – Sakupljanje i sušenje ljekovitog bilja za čaj (lipa, lavandin), prerada višnje sa školske ekonomije

Srpanj – kolovoz 2017.g. – sušenje i pakiranje aromatskog i ljekovitog bilja

5. TROŠKOVNIK

Samofinanciranje – prodajom prerađevina povrća, voća, ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja i raznih suvenira ostvariti će se sredstva za ulaganje u sirovine, alate i materijale za rad ove sekcije

6. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Prerade i čuvanja poljoprivrednih proizvoda i drugih strukovnih predmeta što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

7. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

2. Sekcija: „LABOS“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI – Uvježbati učenika za rad u analitici vina i za provođenje kompletnih analiza tla.

2. NAMJENA AKTIVNOSTI – Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI – Lidija Kovač (voditelj sekcije) – Josip Pole (zamjenik voditelja)

4. NAČIN REALIZACIJE – U laboratorijskoj prostoriji Srednje škole Ilok prema potrebi provođenja analiza mošta, vina i uzoraka tla 96

5. VREMENIK

Rujan, 2016. – kemijska analiza mošta grožđa s ciljem utvrđivanja roka berbe grožđa; kod ubranog grožđa utvrditi potrebu za korekcijom slasti i kiselina. Izvoditi analize tla za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (prema potrebi)

Listopad, 2016. – kemijske analize mošta i mladog vina s ciljem korekcije slasti i s ciljem praćenja pravilnosti tijeka proizvodnje vina. Izvoditi analize tla za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (prema potrebi)

Studeni, 2016. – kemijske analize mladog vina – kontrola sadržaja alkohola, kiselina, slobodnog i ukupnog sumpora. Izvoditi analize tla za potrebe kontrole plodnosti tla (prema potrebi)

Prosinac,2016. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina

Siječanj, veljača i ožujak 2017. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina. Prema potrebi izvoditi analize tla za potrebe kontrole plodnosti tla OPGa s područja grada Iloka i okolice.

Od travnja do kolovoza 2017. – kemijske analize vina – kontrola sadržaja sumpora u vinu, kontrola kvalitete vina prije prodaje ili punjenja u boce. Prema potrebi izvoditi analize tla za poljoprivredne proizvođače iz okolnih područja.

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – uz analize vina i tla za potrebe Srednje škole Ilok, radit će se uslužne analize vina i tla poljoprivrednim proizvođačima iz okolice. Ove uslužne analize će se naplaćivati i sredstva koristiti za nabavu repromaterijala za kemijske analize (kemikalije, potrošni materijali i sl.)

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenici bi trebali biti puno zainteresiraniji za nastavu Vinarstva, Tloznanstva, Bilinogojstva, Kemije i Biologije što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovne nastavne programe, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji koje imaju potrebe za provođenjem gore navedenih analiza (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

3. „Rasadničarska sekcija“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI Uvježbati učenika za kompletan ciklus proizvodnje loznih cjepova i voćnih sadnica 97

2. NAMJENA AKTIVNOSTI – Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI – Branko Sučić (voditelj sekcije) – Ivan Papak (zamjenik voditelja)

4. NAČIN REALIZACIJE – Na školskoj ekonomiji u voćno – loznom rasadniku

5. VREMENIK

Rujan, 2016. – pripremanje podloge i plemki i provođenje cjepljenja/okuliranje voćnih sadnica Studeni, 2016. – skidanje podloga i plemki za cijepljenje vinove loze i njihovo skladištenje do vremena cijepljenja. Sijanje sjemenki odabranih voćnih podloga na otvoreno.

TravnJ, 2017. – priprema podloga i plemki vinove loze za cijepljenje; cijepljenje vinove loze.

Od travnja do kolovoza 2017. –njega voćnih podloga do cijepljenja u kolovozu ili rujnu. Postupci s loznim cjepovima (parafiniranje, stratificiranje,prporenje…)

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom voćnih sadnica i loznih cjepova ostvariti će se sredstva za ulaganje u energente, gnojiva i ostale materijale za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo iz Vinogradarstva, Voćarstva, Bilinogojstva i Praktične nastave što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA Sa ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) pa i šire u području rasadničarstva 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

4.Sekcija: „Zeleni vrt“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI – Uvježbati učenika za proizvodnju važnijih povrtnih i cvjetnih vrsta, kao i za proizvodnju ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja

2. NAMJENA AKTIVNOSTI – Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada, bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI – Mirjana Sinković (voditelj sekcije) – Stela Rotim (zamjenik voditelja) 98 – 7 učenika poljoprivrednih usmjerenja

4. NAČIN REALIZACIJE – Na školskoj ekonomiji Srednje škole Ilok; u povrtnjaku, školskom plasteniku i u vrtu ljekovitog, aromatskog i začinskog bilja

5. VREMENIK

Od rujna do studenog 2016. – berba rajčica,kupusa, vađenje krumpira, batata; sjetva špinata, luka, češnjaka i graška za ranu proljetnu proizvodnju. Njega i zalijevanje usjeva (prema potrebi) Berba ljekovitog i začinskog bilja. Njega i prodaja krizantema i božićnih zvijezda.

Veljača i ožujak 2017. – sijanje sjemenja povrtnih kultura; pikiranje cvijeća i presadnica povrća i batata; razmnožavanje ružmarina i lavandina

Od travnja do kolovoza 2017. – njega, zalijevanje pikiranih presadnica i njihova prodaja ili sadnja na površine školske ekonomije, radi vlastite proizvodnje. Berba špinata, graška, paprike kao i pojedinog aromatskog i ljekovitog bilja (lavandin, bosiljak, ružmarin)

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom presadnica cvijeća, povrća, batata i aromatskog bilja, kao i prodajom plodova povrća ostvariti će se sredstva za ulaganje u energente, gnojiva i ostale materijale za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Povrćarstva, Bilinogojstva i drugih strukovnih predmeta što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA S ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija

9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)

5.Sekcija: „Vinograd i podrum“

1. CILJEVI AKTIVNOSTI – Uvježbati učenika za provođenje cijelog ciklusa proizvodnje kvalitetnog grožđa i vina

2. NAMJENA AKTIVNOSTI – Učenici će kroz naučeno radom u ovoj sekciji biti kompetentniji na tržištu rada, bolje osposobljeni za samozapošljavanje

3. NOSITELJ AKTIVNOSTI – Željko Žeravica (voditelj sekcije) – Silvija Vrdoljak (zamjenik voditelja)

4. NAČIN REALIZACIJE – U vinogradu i u Vinskom podrumu Srednje škole Ilok

5. VREMENIK

Rujan, 2016. – berba i primarna prerada grožđa; priprema mošta i masulja za alkoholnu fermentaciju

Listopad ,2016. – kontrola tijeka alkoholne fermentacije mošta i mladog vina

Studeni, 2016. – prvo pretakanje i bistrenje mladog vina; njega vina – dopunjavanje sudova, sumporenje i dr.

Prosinac, 2016. – veljača 2017.– daljnja njega vina; rezidba vinograda, ako vremenski uvjeti dozvole.

Ožujak -kolovoz 2017. Hladna stabilizacija vina, punjenje u boce; vezanje lucnjeva u vinogradu, plijevljenje, uvlačenje mladica, pinciranje i vršikanje

6. TROŠKOVNIK Samofinanciranje – prodajom vina ili grožđa ostvariti će se sredstva za ulaganje u materijal za rad ove sekcije

7. NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA sudjelovanjem u ovoj sekciji učenicima bi trebalo biti puno lakše savladati gradivo Vinogradarstva, Bilinogojstva i Vinarstva što će se vidjeti po boljim ocjenama iz ovih predmeta. pokušati dio ovih aktivnosti uvrstiti i u redovnu nastavu, kako bi učenici bili kompetentniji

8. SURADNJA S ostalim strukovnim školama u regiji (Strukovna škola Vukovar, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i dr.) s ciljem razmjene sirovina, gotovih proizvoda, iskustava i tehnologija 9. SMOTRE Predstavljanje aktivnosti ove sekcije na lokalnim sajmovima, izložbama i manifestacijama („Etno sajam“, Vukovar, listopad 2016., Sajam poslova, Vukovar, rujan 2016.Božićni sajam, Ilok i dr.)