Naziv projekta: Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)”

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola Ilok

Program: Erasmus+ za 2021./2022. godinu (program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Aktivnost: Ključna aktivnost 1 – mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Broj projekta:  2021-1-HR01-KA122-VET-000016439

Ukupna vrijednost projekta: 72.876,00 EUR

EU financiranje: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.9.2021.

Završetak projekta: 31.8.2022.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

  • 14.11. – 28.11.2021. – Modra, Slovačka
  • 14.11. – 28.11.2021. – Braga, Portugal

Broj i trajanje mobilnosti:

  • 15 učenika u Portugalu, smjer Tehničar za računalstvo
  • 15 učenika u Slovačkoj, smjerovi Agrotehničar i Agroturistički tehničar

Ciljevi projekta:

  • Unaprijediti vještine pripremanja i organiziranje održivog gospodarenja u poljoprivredi i unaprijediti IKT vještine potrebne za uključivanje na tržište rada
  • Razvijati jezične kompetencije engleskog kao stranog jezika, usvojiti izraze vezane uz jezik struke te usvojiti osnovna znanja portugalskog i slovačkog jezika
  • Izraditi meteorološku stanicu za praćenje agrobioloških parametara

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Erasmus+ projekta “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)” odvijaju se prema planu. 30 odabranih učenika pripremaju se za dvije mobilnosti u Portugal i Slovačku na koje će ići u studenom.

Jezične pripreme

Učenici prolaze kroz 20 sati jezičnih priprema prije mobilnosti na OLS platformi uz prethodnu procjena znanja jezika sudionika te 10 sati jezičnih priprema u školi koje provodi profesorica engleskog jezika u periodu od 25.10.-11.11. Učenici tijekom jezičnih priprema usvajaju vokabular vezan uz područje rada, uz proceduru na aerodromu i putovanje, izrađuju umne mape i razvijaju vještine govora na stranome jeziku.

Kulturološke pripreme

Kulturološke pripreme za Portugal provodi profesorica engleskog jezika Cassy Prskalo, a za Slovačku profesorice Stela Rotim i Mirjana Sinković. Kulturološke pripreme provode se u trajanju od 4 sata, a dio priprema provodi se na daljinu zbog pogoršanja situacije s koronavirusom. Kulturološke pripreme obuhvaćaju upoznavanje s kulturom, običajima i tradicijama Portugala i Slovačke, COVID mjerama u objema zemljama, kulturološki prihvatljivim ponašanjima, kulturološkim razlikama i znamenitostima koje će učenici posjetiti.

Pedagoško-psihološke pripreme

Pedagoške pripreme u trajanju od 4 sata, provodi pedagoginja Nada Lucević. Teme koje se obrađuju vezane su uz psihološku pripremu prije leta, pravila ponašanja na aerodromu, u avionu, na radnome mjestu, komunikaciju s ostalim sudionicima, osobama u pratnji i mentorima na radnome mjestu, kao i snalaženje u novim i nepredvidivim situacijama.

Predavanje o financijskoj pismenosti

Predavanje o financijskoj pismenosti u trajanju od 2 sata provodi računovođa Lovro Ivanković. Učenici uče kako pravilno raspolagati novcem, o procesu konverzije valuta i naknadama, mogućnostima plaćanja bankovnom karticom, što učiniti u slučaju gubitka kartice te kako pravilno čuvati PIN.

Stručne pripreme

Stručne pripreme za Portugal i Slovačku provode se u trajanju od 20 sati. Učenicima je objašnjeno kako će voditi dnevnike prakse te je održano predavanje o zaštiti na radu kako bi učenici sigurno rukovali opremom i alatima na radnome mjestu. U sklopu stručnih priprema za Portugal učenici su ponovili proces rastavljanja i sastavljanja računala, zamjene komponenti, instalacije softvera te izrade kabela i lemljenja. Također, učenicima su predstavljene i kompanije u kojima će obavljati stručnu praksu. Tijekom stručnih priprema za mobilnost u Slovačkoj učenici su ponovili sorte vina, proces i načine pakiranja vina. Također su u voćnjaku kontrolirali krošnje prije rezidbe. Pripreme su vodile profesorice stručnih predmeta u području poljoprivrede Stela Rotim i Mirjana Sinković, profesor elektrotehničke skupine predmeta Ivan Martinović te povjerenik za zaštitu na radu Branko Sučić.

Mobilnosti u Slovačkoj i Portugalu

Učenici Srednje škole Ilok vratili su se u 28.11.2021. sa stručnih praksa iz Portugala i Slovačke.
15 učenika iz poljoprivrednih smjerova u pratnji dviju profesorica Stele Rotim i Mirjane Sinković i profesora Darka Đurice provelo je dva tjedna na praksi u Strednoj odbornoj skoli vinarsko-ovocinarskoj u Modroj. Učenici su se na praksi upoznali s radom meteorološke stanice i proizvodnjom različitih vina, a imali su priliku i posjetiti brojne vinarije i upoznati se s modernim načinima proizvodnje vina. Na završnoj ceremoniji posljednjeg dana mobilnosti ravnateljica Stredne odborne skole vinarsko-ovocinarske Monika Kisova uručila je učenicima certifikate o završenoj stručnoj praksi i prigodne poklone.
15 učenika iz smjera tehničar za računalstvo u pratnji profesora Ivana Martinovića i profesorice Cassy Prskalo provelo je dva tjedna na praksi u različitim IT kompanijama u Bragi. Učenici su tijekom stručne prakse usavršili svoje IT vještine, kao i jezične vještine, a usvojili su i osnove portugalskog jezika. Na završnoj svečanosti predstavnici partnerske organizacije Braga Mob uručili su učenicima potvrde o odrađenoj stručnoj praksi, a potom je uslijedila oproštajna večera. Srednja škola Ilok ovim putem zahvaljuje se partnerskoj organizaciji Braga Mob i Strednoj odbornoj skoli vinarsko-ovocinarskoj na suradnji i izvrsnoj organizaciji te se veseli novim projektima.

Drugi sastanak projektnog tima

Dana 13.12.2021. godine održan je drugi sastanak projektnog tima na kojem su sudjelovali koordinator projekta Ivan Martinović te osobe u pratnji nastavnice Cassy Prskalo, Mirjana Sinković i Stela Rotim. Na sastanku su se detaljno analizirale provedene mobilnosti te rezultati provedenih anketa. Također, izrađen je detaljan plan aktivnosti koje će se provoditi do završetka projekta te su izvršeni planovi za roditeljski sastanak na kojem će se prezentirati rezultati provedenih mobilnosti u Slovačkoj i Portugalu i daljnje aktivnosti na projektu.

III. roditeljski sastanak

Dana 20.12.2021. godine održan je III. roditeljski sastanak u sklopu Erasmus+ projekta “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, integration)”

Sastanku su prisustvovali roditelji učenika koji su sudjelovali na mobilnostima u Slovačkoj i Portugalu. Sastanke je vodio koordinator projekta Ivan Martinović u suradnji s osobama u pratnji učenika – Cassy Prskalo, Mirjana Sinković i Stela Rotim. Na sastanku su prezentirane sve provedene aktivnosti, analizirani su rezultati anketa koje su pokazale da su svi planirani ishodi usvojeni te da su učenici iznimno zadovoljni organizacijom te tvrtkama i školom u kojima su odradili stručnu praksu. Na sastanku su prezentirane i daljnje aktivnosti projekta u kojima će učenici sudjelovati.

Gostovanje na Radio Iloku i izrada Erasmus kutka

22. siječnja 2022. sudjelovali smo u emisiji Mladi zauvijek na Radio Iloku u kojoj su učenici i profesorice iz Srednje škole Ilok predstavili Erasmus + projektu ” Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)” koji se trenutno provodi u Srednjoj školi Ilok. U istome tjednu, učenici su aktivno izrađivali plakate za Erasmus kutak te su informirali druge učenike o aktivnostima projekta, svojim iskustvima, ali i o mogućnostima za sudjelovanje u budućim projektima.

Prezentiranje programa Erasmus+ i iskustava sa stručnih praksi u Portugalu i Slovačkoj

U tjednu od 14. do 18. veljače 2022. godine učenici koji su sudjelovali na mobilnostima u Portugalu i Slovačkoj prezentirali su na Satu razrednika svoja iskustva sa stručnih praksi. Predstavili su kolegama različite kompanije u kojima su obavljali stručnu praksu. Ispričali su im s kojim su se sustavima i programskim rješenjima upoznali te su im pokazali uređaje na kojima su otklanjali poteškoće u radu. Na kraju su zaključili kako će im znanje stečeno na stručnoj praksi pomoći pri izradi programskog rješenja za prilagođenu meteorološku stanicu. Obje skupine učenika ispričale su ostalim učenicima o znamenitostima koje su posjetili te o kulturološkim razlikama i običajima.

Videozapisi sa stručnih praksi u Portugalu i Slovačkoj

Učenici su tijekom veljače prikupljali i obradili slike na temelju kojih su izradili videozapise sa stručnih praksi u Portugalu i Slovačkoj.

Mobilnost u Portugalu
Mobilnost u Slovačkoj

Izvještaj o mobilnostima na školskim aktivima

Dana 09.ožujka 2022. (srijeda) u 11.00 sati u Srednjoj školi Ilok profesorica Mirjana Sinković diseminirala je stečena znanja i vještine s mobilnosti u Slovačkoj u gradu Modra. Profesorica  je izvijestila poljoprivredni aktiv da su učenici poljoprivrednog usmjerenja tijekom 15 dana obavljali  stručnu praksu u Strednoj odbornoj skoli vinarsko-ovocinarskoj u Modroj i posjetili  lokalne vinarije (Elesko, Mrva & Stanko, Pavelka i vinariju Juraja Zapražny) gdje su se upoznali s proizvodnjom rose vina, veganskim vinima, radom meteorološke stanice za praćenje agrobioloških faktora te integriranom poljoprivrednom proizvodnjom. Učenici su aktivno sudjelovali te ostvarili planirane ishode učenja u području vinarstva, vinogradarstva i integrirane poljoprivrede. Tijekom boravka u Slovačkoj upoznali su i kulturno-povijesne znamenitosti Bratislave, Modre, Trnave, Banske Bistrice, Banská Štiavnice  i tako unaprijedili svoje kulturološke kompetencije. Nastavnici u pratnji učenika u ovom projektu također su dobili uvid u nove proizvodne tehnologije, obogatili svoje kulturološke kompetencije i usavršili svoje jezične kompetencije, što  osnažuje kapacitete naše ustanove za sudjelovanje u novim međunarodnim aktivnostima partnerstava i mobilnosti.

U petak, 11. ožujka 2022. godine nastavnica engleskog jezika Cassy Prskalo održala je na jezičnom aktivu predavanje o mobilnosti učenika koji pohađaju smjer tehničar za računalstvo u Portugalu u studenom 2021. godine. Nastavnica je istaknula kako su učenici prije same mobilnosti prošli kroz jezične pripreme koje su uključivale pripremne aktivnosti na OLS platformi kao i pripreme u školi i online koje su držale nastavnice engleskog jezika Cassy Prskalo i Silva Matić. Kolegicama su pokazani novi digitalni alati koji su korišteni tijekom pripremnih aktivnosti i koji će se koristiti za realizaciju preostalih aktivnost – Bubbl.us i Book Creator.  Također, nastavnica Cassy Prskalo istaknula je kako su učenici tijekom mobilnosti u Portugalu imali priliku razvijati vještine govora s obzirom na to da je radni jezik u kompanijama bio engleski jezik, a učenici su se u slobodno vrijeme družili i s vršnjacima iz različitih zemalja što je doprinijelo razvoju komunikacijskih i socijalnih vještina.

Razmjena podataka i iskustava među učenicima koji su sudjelovali na mobilnostima

U četvrtak, 10. ožujka 2022. godine učenici poljoprivrednih smjerova koji su bili na stručnoj praksi u Slovačkoj sastali su se s učenicima smjera tehničar za računalstvo koji su bili na stručnoj praksi u Portugalu kako bi razmijenili podatke potrebne za izradu prilagođene meteorološke stanice. Učenici koji su bili u Slovačkoj informirali su učenike koji su bili u Portugalu o radu meteorološke stanice koju su vidjeli i čiji su rad analizirali u Slovačkoj. Koristeći se bilješkama iz svojih dnevnika prakse, učenici poljoprivrednih smjerova opisali su računalcima kako radi meterološka stanica, od kojih se komponenti sastoji te koji se čimbenici pomoću nje mogu pratiti. Učenici smjera tehničar za računalstvo vodili su bilješke te razgovarali s učenicima poljoprivrednih smjerova o tome koje bi sve čimbenike trebala mjeriti prilagođena meteorološka stanica u Srednjoj školi Ilok. Učenici koji si bili na mobilnosti u Portugalu opisali su učenicima poljoprivrednih smjerova s kojom su se sve opremom i programima upoznali tijekom stručne prakse u Bragi te naveli kako će im to iskustvo pomoći pri izradi programskog rješenja za prilagođenu meteorološku stanicu. Učenici su također opisali nove kulture koje su upoznali tijekom mobilnosti, usporedili ih s hrvatskom kulturom te izdvojili što im se najviše svidjelo na mobilnostima. Svi učenici složili su se da je ovo za njih bilo jedno neprocjenjivo iskustvo i da bi ga svakako željeli ponoviti.