Kalendar rada srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.

Nastavni dani

 • Nastava počinje 5. rujna 2016., a završava 14. lipnja 2017. godine
 • I. polugodište traje od 5. rujna 2016.  do 23. prosinca 2016. godine.
 • II. polugodište traje od 16. siječnja 2017. do 14. lipnja 2017. godine.

Školski praznici

 • Zimski odmor je od 24. prosinca 2016. – 15. siječnja 2017.
 • Proljetni odmor je od 13. travnja 2017. – 23. travnja 2017.
 • Ljetni odmor je od 16. lipnja 2017.

Državni praznici i blagdani

 • 08. listopada – Dan neovisnosti
 • 01. studenoga – Svi sveti
 • 25. prosinca – Božić
 • 26. prosinca – Sveti Stjepan
 • 01. siječnja – Nova godina
 • 06. siječnja – Sveta tri kralja
 • 05. travnja  – Uskrs
 • 16. travnja – Uskrsni ponedjeljak
 • 01. svibnja – Praznik rada
 • 15. lipnja – Tijelovo
 • 22. lipnja – Dan antifašističke borbe
 • 25. lipnja – Dan državnosti

Lokalni praznici

 • 23. listopada – Sv. Ivan Kapistran
 • 22. siječnja – Sv. Vinko