U prilogu se nalazi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave te Izjava ravnatelja o sukobu interesa.


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Izjava o sukobu interesa