Srednja škola Ilok

Matije Gupca 168

HR-32236 Ilok

OIB: 95667134486

MB: 1417185

RavnateljPedagogTajništvoRačunovodstvo
Željko Prskalo, prof.

Telefon: 032/ 590-221

Nada Lucević, prof.

Telefon: 032/ 592-820

Mirta Rac Papak, dipl.iur.

Telefon: 032/593-207

Fax: 032/593-207

Adresa e-pošte: ss-ilok@ss-ilok.skole.hr

Telefon: 032/593-117

Fax: 032/593-117

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Mirta Rac Papak, dipl.iur.

Možete nam se obratiti i putem obrasca za kontakt: