IPA program Europske unije za Hrvatsku

IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala

ECO HORTY LAB

 

Srednja škola M. A. Reljković Slavonski Brod, u suradnjI s partnerima, među kojima je i naša škola, pripremila je i provodi projekt pod nazivom „ECO HORTI LAB“ s ciljem korištenja  modernih inovativnih tehnologija kojima će učenici tijekom obrazovanja poboljšati  svoja znanja i vještine te na taj način postati konkurentniji i povećati svoje šanse na tržištu rada.

Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Vrijednost projekta iznosi 233.628,49 Eur, od čega će se 186.926,15 Eur osigurati sredstvima EU.

CILJEVI PROJEKTA

Projektom je planirano poboljšati  materijalne uvjete u Srednjoj školi „Matija Antun Reljković“ u Slavonskom Brodu i Srednjoj školi Ilok za izvođenje praktične nastave i uvođenje inovativnih metoda učenja i podučavanja kroz uspostavljanje proizvodnog edukacijsko-ekološkog parka te agro-ekonomskih modela  proizvodnje u organskoj hortikulturi.

Cilj projekta je unapređenje stručnih kompetencija u obje škole kroz unapređenje stručnog znanja i vještina, kao i pedagoških vještina, i kroz uvođenje novih metoda i tehnika učenja koje će rezultirati uvođenjem novog pristupa podučavanja orijentiranog učeniku što će potaknuti kreativnost učenika i njihovu usredotočenost na rješavanje problema, te u konačnosti, povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Ciljane skupine u projektu su strukovni i drugi profesori iz obje škole kojima će se omogućiti besplatna edukacija iz područja organske proizvodnje u hortikulturi i područja  agroekonomike te na taj način unaprijediti njihovo znanje iz područja novih metoda i tehnika podučavanja učenika.

Krajnji korisnici su 597 učenika poljoprivrednih škola u Slavonskom Brodu i Iloku koji će imati koristi od unaprijeđenih tehničkih kapaciteta, ali i 381.533 stanovnika partnerskih županija zbog usvajanja koncepta održivog reciklažnog gospodarenja.

GLAVNE AKTIVNOSTI

1.  Osiguranje materijalnih kapaciteta za izvođenje praktične nastave

2.  Izvođenje edukacija za profesore

2.1. Organska proizvodnja u hortikulturi

2.2. Agroekonomski modeli organske proizvodnje u hortikulturi

2.3. Nove metode učenja i podučavanja

3.  Izrada studijskih analiza potreba i trendova tržišta rada

4.  Razvoj kurikuluma za organsku hortikulturu

5.  Izrada i printanje priručnika

6.  Aktivnosti vidljivosti

 

 REZULTATI PROJEKTA

1.  Unaprijeđeni materijalni kapaciteti za izvođenje praktične nastave

2.  23 strukovna profesora educirana za organsku proizvodnju i agroekonomiku u hortikulturi, 23 strukovna  profesora i 35 drugih profesora educiranih za korištenje novih nastavnih metoda i strategija rada na nastavi

3.  Identificirane potrebe i buduće potrebe tržišta rada u poljoprivredi kroz istraživačke aktivnosti

4.  Razvoj kurikuluma za organsku hortikulturu koji će učenicima omogućiti stjecanje kompetencija važnih za tržište rada

5.  Izrađena 2 priručnika: „Organska proizvodnja u hortikulturi“ i „Agroekonomski modeli organske proizvodnje u  hortikulturi“