U nastavku su termini popravnih ispita u jesenskome roku prema nastavnim predmetima:

Anatomija i fiziologija životinja – 22.8.2023. u 9,00 sati.
Popravni ispit potrebno je prijaviti u tajništvu škole tri dana prije polaganja ispita