U prilogu se nalaze konačni rezultati odabira učenika. Učenici na rezervnoj listi aktiviraju se u slučaju nepredviđenih okolnosti učenika na redovnoj listi (bolest i sl.)

Rezultati – Braga, Portugal