JAVNI POZIV ZA OSOBE U PRATNJI

ZA VRIJEME MOBILNOSTI UČENIKA U PROJEKTU “Modern Wine Tale”

tijekom 2022./2023. školske godine u okviru Erasmus+ programa

Srednjoj školi Ilok odobreno je financiranje provođenja projekta “Modern Wine Tale“ u sklopu Erasmus+ programa KA1 za strukovno obrazovanje.

Projektom se financira provođenje aktivnosti mobilnosti učenika u trajanju od 12 dana u Bragi, Portugalu. Osobe zainteresirane za pratnju  učenika tijekom mobilnosti (uključuje nastavnike, stručne suradnike, administrativno osoblje, suradnike u nastavi) trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu prijavnicu (u prilogu) zajedno s prilozima  do 1. rujna 2022. u 8.00, u zatvorenoj omotnici u tajništvu s naznakom „Prijava za projekt “Modern Wine Tale”, ili na adresu e-pošte koordinatora kejsiprskalo@gmail.com, te će dobiti potvrdu o prijavi. Uz prijavnicu je OBAVEZNO priložiti ažuriran Europass CV i motivacijsko pismo.

Stručno povjerenstvo (ravnatelj, koordinator i pedagog – po potrebi u izmijenjenom sastavu ukoliko se prijavi netko od navedenih (u tom slučaju članovi su tajnik i/ili računovođa) na osnovu pristiglih prijava izradit će bodovnu ljestvicu prema sljedećim kriterijima:

1. Poznavanje engleskog jezika – boduje se engleski jezik prema razini – 1-5 bodova

2. Motivacijsko pismo – 1-5 bodova

3. Rad na projektima – 1-5 bodova

Za mobilnost su predviđene dvije osobe u pratnji, a ostali prijavljeni sudionici će biti na rezervnoj listi koja se aktivira u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Dužnosti osobe u pratnji su: biti na raspolaganju učenicima tijekom cijelog putovanja i boravka, brinuti o svim potrebnim dokumentima potrebnima za putovanje, dokumentaciji i certifikatima, transferima od/do aerodroma, komunikaciji s mentorom i ispunjavanju svih obaveza učenika; poštivanju svih pravila radnog mjesta, točnosti i odgovornosti učenika, kulturi ponašanja u stranoj državi, rješavati moguće konflikte kao i sve ostale nepredviđene situacije tijekom boravka; brinuti o odlasku na izlete, pravilnom korištenju slobodnog vremena učenika, itd.

Privremeni rezultati će pod zaporkama biti objavljeni na oglasnoj ploči u školi i mrežnoj stranici škole 2. rujna 2022. u 8.00. Rok za žalbu je do 5. rujna 2022. u 12:00, a žalba se upućuje na adresu e-pošte koordinatora ili osobno u uredu pedagoga s objašnjenjem razloga i stavki zbog kojih se žalba ulaže. Povjerenstvo će razmotriti žalbu i donijeti konačnu odluku 6. rujna, kada su i konačni službeni rezultati prijava, objavljeni na mrežnim stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi, a osoba koji uputi žalbu bit će osobno pisanim putem obaviještena o očitovanju povjerenstva.

U slučaju bilo kakvih pitanja obratite se koordinatoru projekta, prof. Cassy Prskalo na e-mail adresu kejsiprskalo@gmail.com.

Datum: 29.8.2022.                                                     Koordinator projekta, Cassy Prskalo

Prijavnica – osobe u pratnji – Braga, Portugal