Osobe u pratnji na rezervnoj listi aktiviraju se u slučaju nepredviđenih okolnosti drugih osoba na redovnoj listi (bolest i sl.).

Konačne rezultate odabira osoba u pratnji možete pogledati na poveznici:
Rezultati – Granada, Španjolska