JAVNI POZIV ZA UČENIKE

ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U GRANADI, ŠPANJOLSKOJ, U SKLOPU PROJEKTA “Modern Wine Tale” tijekom 2021./2022. školske godine u okviru Erasmus+ programa

Pozivaju se učenici 1., 2., 3. i 4. razreda smjera tehničar za računalstvo da popune prijavnicu za sudjelovanje u odobrenom projektu „Modern Wine Tale“ u sklopu Erasmus+ programa, kako bi obavljali stručnu praksu u trajanju od dva tjedna u Granadi u Španjolskoj. Sve detaljne informacije možete dobiti od svojih razrednika i projektne koordinatorice, a u prilogu se nalazi prijavnica koju popunjenu trebate dostaviti do 21. srpnja 2022. u 12.00 sati.

Intervju s učenicima koji će provesti stručno povjerenstvo bit će organiziran u Srednjoj školi Ilok 22. srpnja 2022. u 10.00 sati, a učenicima koji nisu u mogućnosti osobno doći, bit će omogućeno da intervju pristupe putem videopoziva na Teamsu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti razrednicima i projektnoj koordinatorici na e-mail kejsiprskalo@gmail.com.

Dužnosti učenika na stručnoj praksi su: ispunjavati obaveze i obavljati sve zadatke koje im zadaju mentori u kompanijama, slušati i poštovati osobe u pratnji, mentore i drugo osoblje, poštivati sva pravila radnog mjesta, odgovorno i savjesno rukovati opremom, pridržavati se kućnog reda u hotelu, paziti na osobne dokumente i druge dokumente tijekom putovanja i boravka na mobilnosti, poštovati druge učenike, voditi računa o kulturi ponašanju u stranoj državi.

Privremeni rezultati će pod zaporkama biti objavljeni na oglasnoj ploči u školi i mrežnoj stranici škole 25. srpnja 2022. u 12.00. Rok za žalbu je do 27. srpnja 2022. u 12:00, a žalba se upućuje na adresu e-pošte koordinatora kejsiprskalo@gmail.com. Povjerenstvo će razmotriti žalbu i donijeti konačnu odluku 28. srpnja, kada su i konačni službeni rezultati prijava, objavljeni na mrežnim stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi, a osoba koji uputi žalbu bit će osobno pisanim putem obaviještena o očitovanju povjerenstva.

Veselimo se vašim prijavama!

U Iloku, 15. srpnja 2022.                                           Projektna koordinatorica, Cassy Prskalo

Kriteriji za odabir učenika
Prijavnica – Tehničar za računalstvo