U nastavku možete pronaći termine obrane završnoga rada za sve strukovne smjerove u školskoj godini 2022./23.

15.6.2023.U 14,00 SATI           TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

14.6.2023.U 14,00 SATI            VOĆAR-VINOGRADAR-VINAR 

15.6.2023. U 14,00 SATI          AGROTEHNIČAR