Rezultate odabira osoba u pratnji učenika u sklopu  projekta “Modern Wine Tale” tijekom 2022./2023. školske godine u okviru Erasmus+ programa možete pogledati na poveznici:
Rezultati – Granada, Španjolska

Pojašnjenja bodovanja po stavkama dostupna su na zahtjev projektnom koordinatoru putem adrese e-pošte kejsiprskalo@gmail.com. Rok za žalbu je do 27. srpnja u 12:00, a žalba se upućuje na adresu e-pošte koordinatora s objašnjenjem razloga i stavki zbog kojih se žalba ulaže. Povjerenstvo će razmotriti žalbu i donijeti konačnu odluku 28. srpnja, kada su i konačni službeni rezultati prijava, objavljeni na mrežnim stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi, a nastavnik koji uputi žalbu bit će osobno pisanim putem obaviješten o očitovanju povjerenstva.

Povjerenstvo: Željko Prskalo (predsjednik), Nada Lucević, Mirta Rac Papak.