U prilogu se nalaze rezultati odabira učenika. Učenici na rezervnoj listi aktiviraju se u slučaju nepredviđenih okolnosti učenika na redovnoj listi (bolest i sl.). Pojašnjenja bodovanja po stavkama dostupna su na zahtjev projektnom koordinatoru putem adrese e-pošte ivan.martinovic17@skole.hr ili pedagoginji Nadi Lucević osobno u uredu. Rok za žalbu je do 10. rujna u 12:00, a žalba se upućuje na adresu e-pošte koordinatora ili osobno u uredu pedagoginje u vremenu od 8:00 – 12:00 s objašnjenjem razloga i stavki zbog kojih se žalba ulaže. Povjerenstvo će razmotriti žalbu i donijeti konačnu odluku 13. rujna, kada su i konačni službeni rezultati prijava, objavljeni na mrežnim stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi, a nastavnik koji uputi žalbu bit će osobno pisanim putem obaviješten o očitovanju povjerenstva. Povjerenstvo: Željko Prskalo (predsjednik), Nada Lucević, Mirta Rac Papak.

Rezultati – Portugal
Rezultati – Slovačka