JAVNI POZIV ZA OSOBE U PRATNJI

ZA VRIJEME MOBILNOSTI UČENIKA U PROJEKTU “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)”

tijekom školske godine 2021./2022. u okviru Erasmus+ programa

Srednjoj školi Ilok odobreno je financiranje provođenja projekta “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration” u sklopu Erasmus+ programa KA1 za strukovno obrazovanje.

Projektom se financira provođenje aktivnosti mobilnosti učenika u trajanju od 12 dana u Bragu (Portugal) i u Modru (Slovačka). Osobe zainteresirane za pratnju  učenika tijekom mobilnosti (uključuje nastavnike, stručne suradnike, administrativno osoblje, suradnike u nastavi) trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu prijavnicu (u prilogu) zajedno s prilozima  do 30. kolovoza 2021. u 12.00, u zatvorenoj omotnici u uredu pedagoga s naznakom „Prijava za projekt “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration”, ili na adresu e-pošte koordinatora (ivan.martinovic17@skole.hr), te će dobiti potvrdu o prijavi. Uz prijavnicu je OBAVEZNO priložiti ažuriran Europass CV i motivacijsko pismo.

Stručno povjerenstvo (ravnatelj, koordinator i pedagog – po potrebi u izmijenjenom sastavu ukoliko se prijavi netko od navedenih (u tom slučaju članovi su tajnik i/ili računovođa) na osnovu pristiglih prijava izradit će bodovnu ljestvicu prema sljedećim kriterijima:

1. Poznavanje engleskog/njemačkog jezika – boduje se engleski jezik prema razini, a njemački jezik prema podacima iz CV-a i eventualnoj potvrdi – 1 – 5 bodova

2. Motivacijsko pismo – 1 – 5 bodova

3. Rad na projektima – 1 – 5 bodova

 Za svaku od mobilnosti predviđene su po dvije osobe u pratnji, a ostali prijavljeni sudionici će biti na rezervnoj listi koja se aktivira u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Dužnosti osobe u pratnji su: biti na raspolaganju učenicima tijekom cijelog putovanja i boravka, brinuti o svim potrebnim dokumentima potrebnima za putovanje, dokumentaciji i certifikatima, transferima od/do aerodroma, komunikaciji s mentorom i ispunjavanju svih obaveza učenika; rješavati moguće konflikte kao i sve ostale nepredviđene situacije tijekom boravka; brinuti o odlasku na izlete, pravilnom korištenju slobodnog vremena učenika, poštivanju svih pravila radnog mjesta, točnosti i odgovornosti učenika, kulturi ponašanja u stranoj državi itd.

 Privremeni rezultati će pod zaporkama biti objavljeni na oglasnoj ploči u školi i mrežnoj stranici škole 3. rujna 2021. Rok za žalbu je do 8. rujna u 12:00, a žalba se upućuje na adresu e-pošte koordinatora (ivan.martinovic17@skole.hr) ili osobno u uredu pedagoga s objašnjenjem razloga i stavki zbog kojih se žalba ulaže. Povjerenstvo će razmotriti žalbu i donijeti konačnu odluku 9. rujna, kada su i konačni službeni rezultati prijava, objavljeni na mrežnim stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi, a osoba koji uputi žalbu bit će osobno pisanim putem obaviještena o očitovanju povjerenstva.

U slučaju bilo kakvih pitanja obratite se koordinatoru projekta, prof. Ivanu Martinoviću na e-mail adresu ivan.martinovic17@skole.hr, telefonom na broj 099/326-1550 ili putem Teams platforme.

Javni poziv za osobe u pratnji
Prijavnica