Dopunski rad održat će se u sljedećim terminima:

Gimnazija:

Biologija – 24., 25., 28., 29. i 30.6. – 1. i 2. nastavni sat (7,30 – 9,00)

Agrotehničar:

Opće stočarstvo – 24., 25., 28., 29. i 30.6. – 1. i 2. nastavni sat (7,30 – 9,00)

Agrobotanika – 24., 25., 28., 29. i 30.6. – 3. i 4. nastavni sat (9,05 – 10,35)

Voćar-vinogradar-vinar:

Hrvatski jezik -24., 25., 28., 29. i 30.6. – 1. i 2. nastavni sat (7,30 – 9,00)

Tehničar za računalstvo:

Kemija -24., 25., 28., 29. i 30.6. – 5. i 6. nastavni sat (10,40 – 12,15)

Hrvatski jezik -24., 25., 28., 29. i 30.6. – 7. i 8. nastavni sat (12,20 – 13,45)