Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne ekskurzije-maturalnog putovanja učenika razreda 3.tr, 3.g, 3.ag, 3.at i 2.vv na sastanku održanom 12. 2. 2021. donijelo je odluku da se na prezentaciju ponuda pozivaju sljedeće agencije:

  1. Oratours – Program: Istra
  2. Oratours – Program: Dalmacija
  3. Mare Panonium-tours d.o.o. – Program: Srednja Dalmacija

Navedene agencije pozivamo da predstave svoje ponude na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u školskoj dvorani (adresa – Matije Gupca 168, Ilok) u utorak 23.2.2021. godine s početkom u 17,00 sati.