Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko – srijemskoj županiji, povezanu sa epidemijom koronavirusa COVID – 19, u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko – srijemske županije, Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije obavještavamo Vas da i dalje ostaje na snazi Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021. te će se nastava nastaviti odvijati prema dosadašnjem načinu rada.